Sadnja

SADNJA GODŽIJA

Potrebno za sadnju:

● KREČ u prahu (hidratisani) – Zaprašiti 2-3 šake svaku praznu jamu. Kreč povećava alkalnost zemljištu.

● Organsko pregorelo đubrivo - STAJNJAK (ovčije, kravlje, kozje). Ako nemate stajnjak koristiti GLISTENJAK, HUMUS.

● ZEOLIT u granulama (nije neophodno) – Po jednoj jami se ubacuje 0,5 kg zeolita. Prirodni silikatni mineral iz vulkanskih stena, koji povećava sposobnost zadržavanja hranjljivih elemenata u zemljištu, poboljšava ishranu biljaka, razvija korenski sistem, intezivira rast i plodnost. (u poljoprivrednoj apoteci).

● GLISTENJAK, humus ili supstrat – potreban za VLAŽNU SMEŠU prilikom sadnje. Organsko đubrivo sa visokim sadržajem organske materije, mikro i makroelemenata. (Nabaviti u poljoprivrednoj apoteci).

Iskopati jamu širine 30 cm i dubine 50 cm i zaprašiti krečom u prahu (2-3 šake) zbog povećanja pH vrednosti zemljišta. Zemlju koja je prilikom kopanja jame izvađena usitniti i pomešati sa sitnim pregorelim organskim stajskim đubrivom ili GLISTENJAKOM (supstrat, humus) u razmeri 1:1 Smeši dodati ZEOLIT (0,5 kg po jednoj jami). Sve izmešati dva-tri puta u homogenu celinu i zatim popuniti jamu do vrha. Na sredini jame valjkastim predmetom Ø 15 cm utisnuti prostor dubine 15 cm.

Sada pravite vlažnu smešu u kofi. Napuniti kofu vodom i dodati 4-5 fangle glistenjaka (supstrata) po potrebi dok ne dobijete jogurastu ređu smešu, promešati. Zatim u prostor koji ste napravili za sadnicu dubine 15 cm, sipati jednu ''fanglu'' vlažne smeše. Sada vadimo sadnicu iz kontejnera blagim pritiskom sa svih strana i odozdo, da se zemlja ne rasturi. Spuštamo sadnicu u jamu i zalijemo sa još 1-2 fangle vlažne smeše preko i oko same sadnice.

Malo pobacati sitnu zemlju oko sadnice i zaliti dobro jamu vodom. Biljku zalivati nekoliko dana dok ne usahne zemlja, radi lakšeg primanja. Uz biljku staviti kolac do 1,5 m ili praviti špalir sa naslonom i žicama.

FORMIRANJE ŠPALIRA

ZA 6 I VIŠE SADNICA


Za formiranje špalira potrebni su:

- stubovi do 2 m visine (colovne cevi Ø 30 mm, drveni, plastični, betonski stubovi)

- pocinkovana žica ili rafija (kanap) u tri nivoa (prva žica na 40 cm, druga na 90 cm, treća na 140 cm). Drugu i treću žicu razvući duplo.

- kopče za potporu (za privezivanje sadnice dok je mlada, stabla i lastara)


Razmak između sadnica 1 – 1.2 m, između redova kod plantaža 2.2 m. Razmak između stubova 7 - 8 m.

Prvi i krajnji stub u redu se postavljaju pod blagim uglom i ankerišu se žicom. Uz svaku sadnicu dok je mlada razvući rafiju (kanap) horizontalno od prve do zadnje žice kako bi privezali kopčama sadnicu uspravno dok ne odrveni. Dok je mlada biljka potrebno je lastare kad porastu preko 1m saviti i privezati uz žicu kako bi se kasnije formirao skeletni oblik biljke. Izdanci (lastari) koji budu izbijali iz korena uklanjati. Sve lastare na stablu do 40 cm uklanjati nakon prve godine. U proleće orezati godži najviše do 1.5 m visine.